ز

OUR REEDING

 

LET ME BE YOUR DREAM DAMON

| Date of birth: 23.05.2016

| Owner: Csordas Brigitta-Mercedesz, Oradea, Romania

Brigimerci Siberian Husky kennel

|Pedigree

| Titles

ROMANIA CHAMPION

HUNGARY JUNIOR CHAMPION

AUSTRIA JUNIOR CHAMPION

BULGARIA JUNIOR CHAMPION

ROMANIA JUNIOR CHAMPION

 

| SHOW RESULTS

2xCACIB Turda 15.10.2017
Exc.1, CAC CACIB Best Male BOB
Roberto Schill
Turda 14.10.2017
Exc. 1 CAC
Cristian Vantu
2xCACIB Turda 14.10.2017  
Exc. 1 CAC CACIB
Anna Albrigo
2xCACIB Tulln 01.10.09.2017
xc. 3/4
Watschinger Heinz
2xCACIB Tulln 30.09.2017
xc. 1/4 CAC
Carole Garhofer
18.06.2017 CAC Tiszafured ()
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best Male BOB Junior BOG HUNGARY JUNIOR CHAMPION
Mr Erdos Laszlo
11.06.2017 IHA Klagenfurt
junior

xc.1 CACJ Best Junior AUSTRIA JUNIOR CHAMPION Qualifications KRAFT Alpen-Jugendsieger

Lemo Niksa
10.06.2017 IHA Klagenfurt
junior
xc.1 CACJ Best Junior
Kostadin Shankov
IHA Wieselburg, 20-21.05.2017
junior
xc.1 CACJ Best Junior
Eisner Uschi
25.04.2017 CACIB Asenovgrad
junior
xc.1 CACJ Junior BOB BOB BOG-3
Milivoje Urosevic /SRB/
16.04.2017 2CACIB Debrecen, Hungary
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best male BOS
Firic Peter
15.04.2017 2CACIB Debrecen, Hungary
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best male BOS
Vladimir Piskay
01-02.04.2017 2NDS-IDS Bistria 2017 IB
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best Male Best of Breed res.BOG
Nedim Suta
01-02.04.2017 2NDS-IDS Bistria 2017
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best Male Best of Breed
Augustin Ionescu
01-02.04.2017 2NDS-IDS Bistria 2017
junior
xc.1 CACJ Best Junior Best Male Best of Breed
Kelemen Attila

 

2014 WEB-Design: | 2014 WEB-Design:
,